Nawigacja

Zapraszamy do nas!

Ilość odwiedzin: 705012

Czwartek 21.08.2014

INFORMACJE

Sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30-15.30 (patrz "Kontakt").

Informacja dla konsumentów

Wydawanie obiadów codziennie w godz. 12.30-15.00.

Kasa czynna codziennie w godz. 12.30-15.00.

Więcej informacji patrz "Warsztaty szkolne"

Dla Uczniów!

W szkole obowiązuje obuwie na jasnej podeszwie!

Plan lekcji rok szkolny 2013/2014

Uwaga Gimnazjaliści!

Rekrutacja do szkoły prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Szkoła udziela wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu trudności formalnych podczas etapu kwalifikacyjnego.

W okresie rekrutacyjnym kandydaci wypełnią i wydrukują wniosek do szkoły pierwszego wyboru z udostępnionej platformy http://www.ponadgimnazjalne.edukacja-warszawa.pl

Wniosek, podpisany przez kandydata i jego rodzica/ prawnego opiekuna, należy złożyć w sekretariacie tylko szkoły pierwszego wyboru do 23 maja 2014 r.

 


 

Szkolna Książka Kucharska

Zapraszamy do naszej

"Szkolnej Książki Kucharskiej"

Nasza szkoła organizuje od września 2014 r. pozaszkolną formę kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami!

Możesz nas znaleźć na Facebook'u!

Kontakt

 • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
  ul.Dominikańska 9E
  05 - 530 Góra Kalwaria
 • sekretariat: (22)727-35-27, Fax. (22)727-33-44
  pokój nauczycielski: (22)717 44 04
  pedagog: (22)717 89 55
  warsztaty
  kierownik : (22)717 44 09
  informacja dla konsumentów: (22)717 44 10

Galeria zdjęć