• Samorząd Uczniowski

   • Skład:

    • przewodniczący: Aleksandra Matulka
    • sekretarz: Jerzy Kuczyński 

    Zadania Samorządu Uczniowskiego

    1. Zapewnienie każdemu uczniowi poczucia bezpieczeństwa przez zdecydowane i skuteczne przeciwdziałanie wszelkim formom agresji w klasie i szkole.
    2. Przedstawienie władzom szkoły opinii i potrzeb koleżanek i kolegów.
    3. Współdziałanie z władzami szkoły w celu zapewnienia uczniom należytych warunków do najlepszego spełniania obowiązków szkolnych oraz udzielania niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji.
    4. Dbanie o sprzęt szkolny. Organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły oraz inspirowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
    5. Propagowanie różnych form rozwoju intelektualnego i kulturowego.
    6. Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej lub Radzie Rodziców.
    7.  Dbanie o dobre imię i honor szkoły na jej terenie i poza nią.
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej