• Przedmioty zawodowe

    • Podczas realizacji programu nauczania na przedmiotach zawodowych uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu charakterystyki produktów spożywczych, ich wartości odżywczych, metod oceny jakości surowców i potraw, obróbki technologicznej różnych grup surowców, technik sporządzania oraz sposobów dekorowania i podawania potraw. 
     Ponadto uczniowie wdrażani są do samodzielnej pracy oraz do samokształcenia kierowanego poprzez zachęcania do studiowania literatury zawodowej, czasopism, receptur. Szczególną uwagę zwraca się także na kształtowanie cech niezbędnych w zawodzie tj. uczciwość, odpowiedzialność za zdrowie konsumenta i jakość świadczonych usług, racjonalne gospodarowanie surowcami i energią oraz umiejętność pracy w zespole.
     Wszystkich zainteresowanych nauką w naszej szkole serdecznie zapraszamy!!!
                                                                                                                     


      

     Technikum - technik żywnienia i usług gastronomicznych:

     • bezpieczeństwo i higiena pracy
     • wyposażenie zakładów gastronomicznych
     • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
     • zasady żywienia
     • język obcy zawodowy - język angielski
     • organizacja produkcji gastronomicznej
     • obsługa klientów w gastronomii
     • pracownia gastronomiczna
     • pracownia planowania żywienia
     • prowadzenie usług gastronomicznych
     • carving
     • dietetyka
     • praktyki zawodowe

     Technikum - technik hotelarstwa:

     • bezpieczeństwo i higiena pracy
     • podstawy hotelarstwa
     • marketing w hotelarstwie
     • organizacja pracy służby pięter
     • obsługa konsumenta w hotelarstwie
     • usługi dodatkowe w hotelarstwie
     • działalność recepcji
     • język obcy w hotelarstwie - język angielski
     • pracownia hotelarska
     • pracownia obsługi gościa w recepcji
     • pracownia obsługi konsumenta w hotelarstwie
     • pracownia obsługi informatycznej
     • animacja czasu wolnego
     • turystyka
     • praktyki zawodowe

     Branżowa Szkoła I-go stopnia - kucharz

     • bezpieczeństwo i higiena pracy
     • wyposażenie zakładów gastronomicznych
     • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
     • zasady żywienia
     • język obcy w gastronomii - język angielski
     • pracownia gastronomiczna
     • carving

     Branżowa Szkoła I-go stopnia - cukiernik

     • bezpieczeństwo i higiena pracy
     • wyposażenie zakładów cukierniczych
     • technologie produkcji cukierniczej
     • język obcy w cukiernictwie - język angielski
     • pracownia cukiernicza
  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej