• Opis Bibliograficzny

    • UWAGA!!!

     Wszystkie pozycje, które są wykorzystane podczas prezentacji muszą zostać wymienione w ramowym planie prezentacji jako literatura podmiotu (bibliografia podmiotowa) i literatura przedmiotu (bibliografia przedmiotowa). Spis bibliograficzny powinien być sporządzony według porządku alfabetycznego, przy czym pod uwagę bierzemy nazwisko autora tekstu lub przy autorze nieznanym i pracy zbiorowej-tytuł dzieła.

      

     Bibliografia podmiotowa (lektury, filmy, obrazy, reklamy i inne teksty kultury, które są analizowane i interpretowane).

     Bibliografia przedmiotowa (komentarze, opracowania danego tematu czy problemu, omówienia, interpretacje, analizy tekstów uwzględnionych w bibliografii podmiotowej).

     Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami:

      

     PN-ISO 690: 2002. Dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Zawartość, forma  i struktura.

     PN-ISO 2:1999. Informacja i dokumentacja. Przypisy bibliograficzne. Dokumenty elektroniczne  i ich części.

     PN-79/N-01222/07. Kompozycja wydawnicza książki. Bibliografia załącznikowa.

      

     UWAGA!!!

      

      I. Należy stosować konsekwentnie jednolity system interpunkcji we wszystkich opisach bibliograficznych zawartych w danej publikacji.

     II. Poszczególne człony opisu oddzielamy od siebie przecinkami.

     III. Tytuły tekstów zapisujemy pismem pochyłym-kursywą i wielką literą.

     IV. W przypadku niepodanego w książce roku wydania, piszemy rok przybliżony, datę druku lub datę

     „copyright”, np. ok. 2001, 1953 druk, cop. 2001.

     V. Tytuły czasopism, gazet ujmujemy w cudzysłów „…”.

     VI. Skrót od strona to „s.”

     VII. Skrót od tom to „t.”

     VIII. Skrót od wydawnictwa to „wydaw.”- piszemy z wielkiej litery np.: Wydawnictwo Naukowe PWN.

     IX. Skrót od numer to „nr” (zapisujemy bez kropki na końcu). Zasada ta obowiązuje przy skracaniu wyrazów,

     których ostatnia litera wyrazu równa  jest ostatniej literze skrótu, np. magister – mgr, wg – według.

     X. Opis bibliograficzny kończymy kropką z wyjątkiem adresów internetowych.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej