• Harmonogram egzaminów

    • HARMONOGRAM  EGZAMINÓW  ZAWODOWYCH

     w roku szkolnym 2021/2022

      

     Kwalifikacja TG.13 i TG.16

     uczniowie klasy 4 technikum

     ! złożenie deklaracji do 15.09.2021 r.

     • część pisemna – 11 stycznia 2022 r., godz.12.00 (czas trwania egzaminu: 60 minut)
     • część praktyczna – 10 stycznia 2022 r., godz.13.00 (czas trwania egzaminu: 150 minut)
     • ogłoszenie wyników – 31.03.2022 r.

     Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, dla absolwentów technikum, którzy ukończą szkołę 29.04.2022 r.  - 27 maja 2022 r.

      

      

     Kwalifikacja HGT.02 i HGT.03

     uczniowie klasy 3 technikum i 3 branżowej szkoły I stopnia

     ! złożenie deklaracji do 07.02.2022 r.

     • część pisemna – 2 - 7 czerwca 2022 r.  (czas trwania egzaminu: 60 minut)
     • część praktyczna:
     1. HGT.02 - 1 - 19 czerwca 2022 r. (czas trwania egzaminu: 120 minut)
     2. HGT.03 - 1 czerwca 2022 r. (czas trwania egzaminu: 150 minut)
     • ogłoszenie wyników – 31.08.2022 r.

     Termin przekazania szkołom certyfikatów: 7 września 2022 r.