• Dyrekcja

    • Dyrektor szkoły
     p. Monika Ziółkowska

      

     mgr inż. Technologii Żywności i Żywienia Człowieka

     studia podyplomowe:  Biologia z Higieną Człowieka oraz Przyroda

      

     Wicedyrektor szkoły
     p. Katarzyna Ślifirczyk

     mgr matematyki specjalność nauczycielska

      

     Kierownik warsztatów szkolnych

     p. Mariola Chudzik