• Historia i tradycja

    • Za rzeczywisty początek naszej szkoły uznaje się jednak wrzesień 1944 roku. W tym czasie zainaugurowało swoją działalność Publiczne Liceum Dokształcające o charakterze ogólnozawodowym. Wkrótce wiodącym kierunkiem w nowej placówce oświatowej stało się krawiectwo. Z tego właśnie powodu szkołę przekształcono w Publiczną Szkołę Średnią Zawodową i Odzieżową, zaś obok krawiectwa pojawił się niezwykły dla współczesnych profil - bieliźniarstwo. Zmianom nomenklatury współtowarzyszyły przetasowania na stanowisku dyrektora. Jako pierwsza pełniła tę funkcję Anna Książkiewicz. Były to trudne czasy końca okupacji i pierwszych miesięcy po wyzwoleniu (kwiecień 1944 - sierpień 1945). W kolejny rok szkolny placówka weszła pod kierownictwem pana Stanisława Adamca, który po kilkunastu miesiącach ustąpił miejsca panu Zenonowi Ślązakowi. Jednocześnie nastąpiła zdecydowana zmiana profilu kształcenia. W 1952 roku pojawia się Szkoła Metalowa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego, zaś wiodące kierunki to ślusarz, blacharz, ślusarz maszyn rolniczych i ślusarz uniwersalny. Niewiele ma to wspólnego z obecnym profilem szkoły. Trzeba było powrotu na dyrektorskie stanowisko pani Anny Książkiewicz, aby szkoła zaczęła nabierać znanych nam obecnie kształtów. Tak oto od 1959 roku Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczyna kształcenie na kierunkach kucharz oraz przetwórstwo owoców i warzyw. Do łask powraca na moment krawiectwo damskie. Jednak ten profil zostaje ostatecznie zlikwidowany w 1969 roku.

     Gwoli historycznej i kronikarskiej ścisłości należy nadmienić, że od lat 60-tych funkcję dyrektora sprawowali kolejno: pani Barbara Nagnajewicz (1966-1967), pan Wacław Porczyk (1967-1969), pan Mieczysław Wojtkowski (1969-1974), pani Maria Paczesna (1974-1976), pan Marek Adamowicz (1976-2000), pani Teresa Korczak (2000-2020). Od 2020 roku dyrektorem szkoły jest pani Monika Ziółkowska.

     Praktyki uczniowskie odbywały się w warsztatach szkolnych, w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Hortex" oraz w "Polsporcie".

     Jednym z najważniejszych zdarzeń w życiu placówki było nadanie szkole imienia ppor. Emilii Gierczak. 11.03.1974 roku bohaterka walki o odzyskanie Pomorza zostaje patronką Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Lata 70-te to również okres ostatecznego ustalenia profilu szkoły, której celem staje się kształcenie kucharzy.

     Zasadnicza Szkoła Zawodowa może poszczycić się niemal 80-letnią tradycją. Jest na stałe wpisana w krajobraz Góry Kalwarii jako placówka kształcąca doskonałych i poszukiwanych na rynku pracy fachowców.