• mLegitymacja

    • mLegitymacje szkolne mogą być wydawane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Mobilną legitymację może otrzymać każdy uczeń, któremu wydano wcześniej tradycyjną wersję dokumentu. Okres ważności mLegitymacji jest tożsamy z okresem ważności wydanej wcześniej wersji papierowej. W przypadku utraty ważności "tradycyjnej" legitymacji, mobilna wersja dokumentu będzie unieważniana. Szkoła będzie mogła unieważnić dokument także w przypadku utraty mLegitymacji z powodu uszkodzenia, niepoprawnego działania, czy zgubienia urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana.

     Poniżej znajdują się informację i procedury otrzymania mLegitymacji szkolnej oraz wniosek do wypełnienia (w wersji pdf lub docx)

     Procedura otrzymania mLegitymacji szkolnej.pdf

     wniosek mLegitymacja.pdf

     wniosek_mLegitymacja.docx

     Wypełniony wniosek przez rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia należy złożyć w sekretariacie szkoły.

     Najczęściej zadawane pytania:

     1. Czy mLegitymację otrzymam razem z legitymacją papierową? - Nie. mLegitymacja jest wydawana na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia.
     2. Czy do działania mLegitymacji jest wymagany Profil Zaufany? - Nie. Wystarczy kod QR który otrzymasz w serwerowni po złożeniu wniosku o wydanie mLegitymacji.
     3. Zgłosiłem zgubienie legitymacji papierowej. Czy w tym czasie mogę korzystać z mLegitymacji? - Nie powinieneś tego robić. Legitymacja papierowa i mLegitymacja to ten sam dokument wydany w dwóch formach. Jeżeli zgubisz legitymację papierową, powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt do sekretariatu szkoły. Pamiętaj, że legitymacja, podobnie jak dowód osobisty, jest dokumentem i jeżeli zajdzie sytuacja, że ewentualny nieuczciwy znalazca popełni jakieś wykroczenie czy przestępstwo i na miejscu zdarzenia zostawi Twoją legitymację, możesz mieć z tego tytułu nieprzyjemności. W momencie unieważnienia papierowej legitymacji następuje również unieważnienie mLegitymacji. Wynika to z faktu, że legitymacja papierowa i mLegitymacja mają ten sam numer, a więc aby móc korzystać z mLegitymacji musisz posiadać ważną legitymację papierową (niekoniecznie przy sobie, możesz ją trzymać w domu, byle ją masz).
     4. Jakie dane przechowuje mLegitymacja? - W mLegitymacji zapisane są wszystkie dane, które można znaleźć w „tradycyjnych” dokumentach: imię i nazwisko ucznia, numer legitymacji, datę wydania, termin ważności, status użytkownika (uczeń), datę urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwę i adres szkoły.
     5. Dlaczego data wydania mLegitymacji nie pokrywa się w faktycznym momentem jej otrzymania? - Ponieważ mLegitymacja jest lustrzaną kopią legitymacji papierowej, data jej wydania będzie zawsze taka sama jak legitymacji papierowej. Wynika to z tego, że mLegitymacja nie jest odrębnym dokumentem, tylko tą samą legitymacją co papierowa, z tą różnicą, że przechowywaną elektronicznie w Twoim telefonie.
     6. Jaki jest okres ważności mLegitymacji? - Okres ważności mLegitymacji jest taki sam jak legitymacji papierowej.
     7. Zgubiłem telefon lub został mi ukradziony, a miałem na nim mLegitymację. Co teraz? - Podobnie jak w przypadku utraty legitymacji papierowej, tutaj także należy powiadomić jak najszybciej o tym fakcie sekretariat w drodze wniosku złożonego przez pełnoletniego ucznia lub rodziców ucznia. Zostanie wdrożona procedura unieważnienia mLegitymacji co sprawi, że stanie się ona bezużyteczna. Co istotne, unieważnienie mLegitymacji nie unieważnia legitymacji papierowej – aby mLegitymacja została ponownie wydana, musisz zgłosić się do szkoły z ważną legitymacją papierową.
     8. Czy muszę mieć przy sobie legitymację papierową i mLegitymację jednocześnie? - Po to jest mLegitymacja, żebyś nie musiał nosić ze sobą legitymacji papierowej, jednak dobrze jest wcześniej przedzwonić do instytucji w której będziesz musiał okazać mDokument (np. PKP) czy honorują mLegitymację.
     9. Czy wydanie mLegitymacji jest płatne? - Nie.
     10. Czy każdy uczeń szkoły może otrzymać mLegitymację? - Jeżeli tylko posiada numer PESEL. Jeżeli nie masz numeru PESEL, pozostaje Ci niestety tylko tradycyjna legitymacja papierowa.
     11. Jaki numer ma mLegitymacja? - Numer mLegitymacji jest taki sam jak numer legitymacji papierowej, ponieważ reprezentuje ona ten sam dokument.
     12. Czy mLegitymacja działa na każdym urządzeniu? - mLegitymacja działa na urządzeniach z Androidem i iOS.