• Komunikacja nauczyciel-uczeń: style uczenia się

    •      Edukacja w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej wymaga działań, które skutecznie pozwolą kształtować potrzeby, poglądy, system wartości i zachowanie ludzi.

     Cechy dobrego nauczyciela:

     - umie właściwie oceniać wiedzę ucznia

     - prowadzi zajęcia w sposób łatwy do zrozumienia

     - stosuje odpowiednie metody i różnorodne środki dydaktyczne

     - doskonale zna tematykę, której uczy

     - ma pozytywne nastawienie i szacunek do ludzi

     - umie komunikować się i porozumiewać z innymi

     - motywuje innych do aktywnego udziału w zajęciach.

          Celem każdego szkolenia, treningu i każdej lekcji jest zaangażowanie uczniów w proces uczenia się poprzez  wykonywanie praktyczne i manualne zadań, zgodnie z zasadą, że:

     - ludzie zapamiętują 10% wiedzy, z tego co czytają,

     - 20% z tego, co słyszą - SŁUCH 

     - 30% z tego, co widzą - WZROK

     - 50% z tego, co słyszą i widzą - SŁUCH + WZROK

     - 80% z tego, co mówią - SŁUCH+ WZROK+ROZMOWA

     - aż 90% z tego, co zrobią samodzielnie - DOŚWIADCZENIE.

     Skuteczna komunikacja: dowiedzieć się, nauczyć się, to znaczy:

     - usłyszeć - "Słyszałem, że..."

     - zobaczyć - "Widziałem, że..."

     - doświadczyć - "Rozumiem", "Umiem", "Wiem".

     Kilka prostych zasad:

     słyszę i zapominam, widzę i pamiętam, robię i rozumiem.

     Kanały komunikacji

     WZROK - 80%

     słuch, dotyk, węch, smak

     słowa - 7%

     sposób mówienia - 38%

     MOWA CIAŁA - 55%(wygląd, gesty, mimika, postawa, spojrzenie)

     Każdy uczący się ma dominujące zmysły, którymi najefektywniej odbiera wiedzę. Stąd osoba preferująca:

     - obrazy, to wzrokowiec,

     - dżwięki, to słuchowiec,

     - ruch, odczucia, to kinestetyk.

     Ćwiczenie

     Zaznacz zdania, które do ciebie pasują. Odczytaj wynik i przekonaj się, który styl uczenia się jest dla Ciebie najlepszy.

     1. Podejdżmy do tego spokojnie.

     2. Różniece są bardzo wyrażne.

     3. Brakuje mi tu napięcia.

     4. Trzeba się z tym zmierzyć.

     5. Ten plan jest bardzo mglisty.

     6. Te pomysły ze sobą nie grają.

     7. Chwytajmy byka za rogi.

     8. Widzę, że wszystko jest zrobione.

     9. Posłuchajmy, o co chodzi.

     10. Chcę oznajmić. że nie zdążyłem tego zrobić.

     Wyniki

     Jeśli wybrałeś zdania z numerami 1,3,4,7 - jesteś kinestetykiem. Ucząc się spaceruj po pokoju, wykonuj ruchy, które ułatwią ci zapamiętanie informacji, zamiast tylko zapamiętywać teoretycznie - najlepiej wykonaj coś praktyczne.

     Jeśli wybrałeś zdania z numerami 2,5,8 - jesteś wzrokowcem. Ucząc się wykonuj dużo rysunków, podkreśleń, tabelek, obrazków, schematów. Ważne informacje umieszczaj w zasięgu swojego wzroku i często na nie patrz.

     Jeśli wybrałeś zdania z numerami 6,9,10 - jesteś słuchowcem. Ucząc się powtarzaj głośno materiał, rymuj, śpiewaj, rób naotatki słuchając informacji.

     (Tekst na podstawie materiałów szkoleniowych CSEE). 

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej