•  Konsultując się z pedagogiem i psychologiem szkolnym stacjonarnie, poprzez e-dziennik lub telefonicznie.


      

     Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

     www.brpd.gov.pl tel. 800 12 12 12 , czat https://brpd.gov.pl/sos-czat/

     Telefon jest anonimowy i bezpłatny. Psycholodzy i prawnicy z Telefonu Zaufania udzielają pomocy dzieciom, młodzieży. Pod numer mogą również dzwonić osoby dorosłe.Telefon jest czynny przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu.

      

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Górze Kalwarii

     ul. Saperów 3, 05-530 Góra Kalwaria, tel. 22 / 727 48 78, 516 266 734

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie

     ul. Wojska Polskiego 30, 05-500 Piaseczno

     tel. 22 / 756 44 55, 516 266 753

     www.poradnia.piaseczno.pl

      

     Poradnia Psychologiczna dla dzieci i młodzieży EZRA

     Świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom i młodzieży z powiatu piaseczyńskiego:

     • konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży;
     • konsultacje dla rodziców lub opiekunów;
     • psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży;
     • psychoterapię grupową dla dzieci i młodzieży;
     • sesje wsparcia dla rodziców i opiekunów prowadzoną indywidualnie, w parach lub grupowe;
     • wsparcie psychospołeczne realizowane w ramach wizyt środowiskowych w szkole, w domu lub innym miejscu pobytu pacjenta;

     W celu umówienia wizyty - kontakt pod numerem telefonu:

     Warszawa- 530 777 875

     Powiat piaseczyński- 570 666 940

      

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

     ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno

     tel. 22 / 750 66 12 tel./fax  22 / 737 11 90

      

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Górze Kalwarii

     tel. 22 / 727 48 76

     gci@gorakalwaria.pl

      

     Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska linia"

     tel./fax 22 / 668 70 00

     dni powszednie w godzinach 14.00-22.00, dyżur prawny: poniedziałki i piątki w godzinach 18.00-22.00

     www.niebieskalinia.pl

      

     Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 

     www.116111.pl tel. 116 111

     Konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 są psychologami i pedagogami, odpowiednio przygotowanymi do świadczenia pomocy anonimowej i bezpłatnej przez telefon oraz online dla dzieci oraz młodzieży. Telefon Zaufania 116 111 prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. 

     Telefon jest czynny od poniedziałku do niedzieli w godzinach 12.00–2.00. 

      

     Młodzieżowy (i nie tylko) Telefon Zaufania - 9288 (pon-sob. 10.00-20.00)

     Policja - 997, 22/727 35 07, 22/727 45 07, 112

     Komenda Powiatowa Policji - 22/756 70 16 (do 18)

     Straż Pożarna - 998, 22/727 35 08, 512 329 738, 112

     Pogotowie Ratunkowe - 999, 22/756 75 11, 22/535 91 93, 112

     Straż Miejska - 22/727 34 15, 502 078 136

     Centrum Zarządzania Kryzysowego - 22/737 23 35

      

     Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

     POIK, ul. Sajny 2a, tel. 22/ 757 68 20

     Na stronie internetowej są informacje i pomoc dla ofiar przemocy

     http://www.poikgorakalwaria.pl/

      

     Helpline 800 100 100

     www.helpline.org.pl

     Bezpłatny telefon - masz możliwość porozmawiania lub wysłania maila o zagrożeniach w internecie. Jeśli natknąłeś się w internecie na takie treści jak: pornografia dziecięca, rasizm, ksenofobia lub inne nielegalne treści , nie ignoruj ich! Zgłoś je anonimowo poprzez stronę: www.dyzurnet.pl

      

     Grupa Ponton - płatny telefon zaufania 22 635 93 92

     piątki 16:00-20:00

     www.ponton.org.pl

     Specjaliści udzielają porad i rozmawiają o dojrzewaniu i seksualności.

      

     Infolinia Stowarzyszenia KARAN 800 12 02 89

     www.karan.pl

     Otrzymasz pomoc i wsparcie jeśli Ciebie lub bliskich dotyczy problem z narkotykami.

      

     Ogólnopolski antynarkotykowy telefon zaufania  - 801 199 990

     www.poradnia.narkomania.org.pl

      

     Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

     www.kbpn.gov.pl

      

     Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego - 800 060 800

     Tu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwości leczenia.

     Tu można przekazać informacje o nielegalnym handlu substancjami  odurzającymi.

      

     Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci 

     www.800100100.pl tel. 800 100100 

     e-mail: pomoc@800100100.pl

     800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc prowadzona przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę – dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania oraz pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. Linia jest czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00–15.00. 

      

     Ogólnopolski Telefon Zaufania Fundacji ITAKA dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów 

     www.liniadzieciom.pl tel. 800 080 222 e-mail: porady@liniadzieciom.pl 

     Oferta jest skierowana do dzieci, młodzieży, ale także rodziców, nauczycieli. Można uzyskać profesjonalną pomoc psychologów, pedagogów i prawników. Telefon jest bezpłatny i całodobowy. 

      

     Centrum Wsparcia dla Osób w Stanie Kryzysu Psychicznego 

     https://liniawsparcia.pl tel. 800 70 2222

     Linia Wsparcia jest centrum pomocowym działającym całodobowo i bezpłatnie. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Telefonicznie i mailowo pomagają również specjaliści: psychiatrzy, prawnicy i pracownicy socjalni. 

      

     Kryzysowy Telefon Zaufania 

     www.psychologia.edu.pl/116123.html tel. 116 123

     Pomoc psychologiczna do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnosprawnych. Telefon jest bezpłatny i czynny codziennie od 14.00 do 22.00 

      

     Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia 

     www.niebieskalinia.org tel. 800 120 002 e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

     Telefon jest bezpłatny i czynny całą dobę. 

      

     Telefon Zaufania dla osób LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich 

     lambdawarszawa.org jeslitoslyszysz.pl tel. 22 628 52 22 

     e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org

     Pomocy udzielają psycholodzy, zwłaszcza osobom, któreznalazły się w trudnej sytuacji życiowej ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00–21.00. 

      

     Linia Wsparcia dla Osób w Żałobie Fundacji NAGLE SAMI 

     www.naglesami.org.pl tel. 800 108 108

     Pytania do psychologa: psycholog@naglesami.org.pl Pytania do prawnika: wojciech.glac@naglesami.org.pl 

     Telefon jest bezpłatny i czynny w dni powszednie od 14.00 do 20.00. 

      

     Telefon Zaufania i Poradnia Online Uzależnienia Behawioralne 

     www.uzaleznieniabehawioralne.pl tel. 801 889 880

     e-mail: poradnia@uzaleznieniabehawioralne.pl

     Pomoc skierowana do osób uzależnionych od hazardu, internetu, pracy i in. Ekspertami udzielającymi porad są osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze profilaktyki i terapii uzależnień – zarówno chemicznych, jak i behawioralnych: psycholog, psychoterapeuta uzależnień oraz prawnik. 

     Telefon jest czynny codziennie w godz. 17.00–22.00. 

      

     Internetowa poradnia dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych i ich bliskich

     Poradnia pomaga w radzeniu sobie z problemami powodowanymi przez narkotyki osobom, które ich używają oraz bliskim tych osób. Bezpłatne porady mailowe oraz czat z ekspertem (lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą uzależnień oraz prawnikiem) są możliwe na stronie: www.narkomania.org.pl 


      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej