• Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

    •  

      

     Depresja według Światowej Organizacji Zdrowia już w tym roku stanie się drugą najczęściej występującą chorobą na świecie. Dotyka ona 350 milionów ludzi, z czego aż 1,5 miliona Polaków. W wyniku utrzymującej się od marca 2020 r. pandemii, liczba osób w Polsce cierpiących na depresję i zaburzenia psychiczne, w tym lękowe, apatię, zaburzenia snu, kłopoty z pamięcią, niską samooceną wzrosła do ok. 1,8 miliona.

      

     Depresję stwierdza się u 8% nastolatków: warto pamiętać, że częściej diagnozę depresji stawia się dziewczętom, niż chłopcom. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że szeroko rozumiane zaburzenia depresyjne mogą występować 20% nastolatków, a niektóre źródła podają, że objawy depresyjne stwierdza się u blisko co trzeciego nastolatka.

      

     Objawy depresji:

      

     Obraz depresji wśród młodzieży może przyjąć wiele form:

     • Drażliwość, chwiejność nastroju, impulsywność, pobudzenie psychoruchowe.
     • Wybuchy gniewu, krzyku, skarg, niezrozumiałego rozdrażnienia lub płaczu.
     • Obniżony nastrój, apatia, niechęć do aktywności, które wcześniej sprawiały radość.
     • Wycofanie z relacji z rówieśnikami i rodziną, brak energii, bezczynność.
     • Pogorszenie zdolności intelektualnych: problemy z koncentracją, pamięcią, gorsze stopnie w szkole.
     • Zmiana apetytu – jego brak, chudnięcie lub przeciwnie – objadanie się.
     • Zbyt mało lub zbyt dużo snu. Nocna aktywność, niechęć do wstawania rano.
     • Skargi na nudę, poczucie beznadziei.
     • Zaniechanie dbałości o wygląd.
     • Krytycyzm wobec siebie, nadwrażliwość z powodu odrzucenia, poczucie winy.
     • Nasilone skargi na dolegliwości fizyczne – bóle brzucha, głowy, mięśni.
     • Autoagresja, samookaleczenie się, odurzanie się (alkohol, leki, narkotyki).
     • Zainteresowanie tematyką śmierci i samobójstw.
     • Częste nieobecności w szkole, unikanie jej, gorsze wyniki w nauce.
     • Ucieczka przed wysiłkiem.

      

     Przyczyny depresji:

      

     biologiczne, czyli uwarunkowane genetyczne (stwierdzono, że częściej chorują

     dzieci, których krewni także chorowali na depresję) lub nieprawidłowe działanie

     neuroprzekaźników w mózgu czy zaburzenia regulacji hormonalnej w organizmie,

     psychologiczne, które potocznie moglibyśmy nazwać cechami osobowości (np. niska

     samoocena, brak poczucia bezpieczeństwa, nieumiejętność radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami, słabe umiejętności społeczne),

     środowiskowe, zarówno te jednoznaczne (jak trudna sytuacja rodzinna - rozwód lub separacja, utrata rodzica, zła sytuacja materialna, alkohol, przemoc, problemy szkolne, doświadczenie przemocy lub odrzucenia przez grupę rówieśnicza), ale też bardziej ukryte” (jak nadmierne zaangażowanie w pracę lub inne aktywności, brak czasu dla dziecka, nieadekwatne oczekiwania co do jego osiągnięć).

      

     Na rozwój depresji wpływ mogą mieć również:

      nadużywanie alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych przez członków rodziny,

     przemoc w rodzinie,

     przewlekła choroba któregoś z rodziców, innego członka rodziny lub samego dziecka,

     utrata ukochanej bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub np. rozwodem rodziców,

     sytuacje psychicznego, fizycznego lub seksualnego wykorzystywania przez opiekunów,

     przewlekły konflikt małżeński rodziców,

     zaniedbanie,

     brak zainteresowania,

     wrogość i emocjonalne odrzucenie, nadmierne kontrolowanie przez rodziców,

     obarczanie dziecka zbyt dużą, przerastającą jego możliwości odpowiedzialnością,

     trudna sytuacja materialna oraz społeczna izolacja rodziny.

      

     Jak wspierać nastolatka?

      

     Ważne jest aby z chorym rozmawiać i słuchać go. Nie należy pouczać nastolatka lub mówić, że powinien się „wziąć się w garść” lub zająć czymś pożytecznym. Takie rady nie poprawiają jego samopoczucia ani nie sprawią, że uda się odwrócić uwagę dziecka od jego choroby. Wręcz przeciwnie – może poczuć, że z powodu swojego samopoczucia jest ciężarem dla innych. Zamiast tego należy wspierać i uczyć wyrażania emocji, mówienia o swoich uczuciach, zapewniać o swojej obecności i zainteresowaniu bez względu na jego chorobę. Nie należy obiecywać niczego, czego nie można spełnić.

      

     Warto użyć takich słów:

     • Jestem przy Tobie.

     • Nie ma nic złego w proszeniu o pomoc.

     • Nie zostawię Cię.

     • Nie jesteś swoją chorobą.

     • Jak mogę Ci pomoc?

     • Jestem przy Tobie.

     • Nie rozumiem w pełni co przeżywasz, ale bez względu na to jesteś dla mnie ważny.

     • Potrzebujesz, żeby Cię przytulić?

     • Widzę, że Ci ciężko.

     • To nie Twoja wina.

     • Jesteś ważna i potrzebna. Nawet jeśli teraz nie potrafisz tego dostrzec.

     • Nie jesteś porażką.

     • Jesteś silna/y w swojej słabości.

     • Jesteś czymś więcej niż opiniami na swój temat.

      

      

     1. ITAKA – antydepresyjny telefon zaufania tel. 22 484 88 01.
     2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – pomoc psychiatryczno-pedagogiczna tel. 22 855 44 32.
     3. Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży tel. 116 111 czynny codziennie.
     4. Ogolnopolski Telefon Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800-120-002, telefon pracuje CAŁODOBOWO!
     5. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 czynny całodobowo.
     6. Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci – 800 100 100.
     7. Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00.

      

      

      

      

     warto odwiedzić:

      

     https://www.porozmawiajmy.edu.pl/czytelnia/moje-dziecko-ma-depresj%C4%99?fbclid=IwAR3vf6fZzXsCfjzezBjtElMpvQzobL_sYmiJwYOhocmxUWHdEjxk9h3IxFo

      

     https://view.genial.ly/602f9cb703ef0d0daa3aa908/presentation-ogolnopolski-dzien-walki-z-depresja?fbclid=IwAR0ZAn_wS_nPFFqJCmuJ_uqJ_0UnM1_UWnguAhB5j6Xu0SmM9eAbGVs8-Hk

      

     https://forumprzeciwdepresji.pl/

      

     https://twarzedepresji.pl/

      

     https://wyleczdepresje.pl/

      

     http://depresja.org/

      

      

      

     źródło: https://forumprzeciwdepresji.pl/

      

      

      


      

      


      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej