• Szkolny konkurs gastronomiczny

    •  

     Uczestnicy konkursu reprezentowali bardzo wysoki i wyrównany poziom. Komisję zaskoczyła różnorodność potraw wykonywanych z ciasta naleśnikowego oraz pomysłowość uczestników. Rywalizacja trwała do "ostatniego punktu" i tak naprawdę różnice pomiędzy zespołami zajmującymi I, II i III miejsce była jednopunktowa.

     Prezentujemy więc wyniki:

     I miejsce - Monika Czapska i Małgosia Jaszewska kl. IV Tb

     II miejsce - Aleksandra Oliszewska i Paulina Stępniewska kl. II Tb

     III miejsce - Marzena Olech i Kasia Prokopczyk kl. IV Ta

     Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć w "Albumie fotograficznym"

      

     ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

      

      

     REGULAMIN

     SZKOLNEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO

     „Wariacje z ciasta naleśnikowego”

      

      

      

     § 1. Postanowienia ogólne

      

     1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej  9 E
     2. Celem konkursu jest promowanie młodych adeptów sztuki kulinarnej, doskonalenie umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń, rozwijanie własnej kreatywności oraz kształtowanie prawidłowych zachowań związanych z higieną pracy.
     3. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa 3 osobowa komisja konkursowa w składzie:
      • przewodnicząca – Marta Moczydłowska
      • członkowie – Agnieszka Oleszczuk, Monika Ziółkowska
     4. Czas trwania konkursu: 4 godziny lekcyjne.
     5. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.
     6. Regulamin dostępny jest u Organizatora ( p. Marta Moczydłowska). Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w formie pisemnej.

      

     § 2. Zasady konkursu

      

     1. Przedmiotem konkursu „Wariacje z ciasta naleśnikowego” jest przygotowanie potraw z ciasta naleśnikowego jako składnika głównego w tym:
      1. przy przygotowaniu głównej potrawy musi być zastosowana jedna z metod obróbki cieplnej
      2. dopuszczalne jest zastosowanie różnych rodzajów dodatków przy przygotowaniu potraw
     2. Konkurs składa się z II etapów:

     Etap I – kwalifikacje (przyjmowanie zgłoszeń)

     Etap ten polega na przyjmowaniu zgłoszeń dwuosobowych zespołów do dnia 07.02.2012 r. do p. Marty Moczydłowskiej. W konkursie weźmie udział tylko 7 zespołów z całej szkoły (decyduje kolejność zgłoszeń). W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które nie zaakceptują Regulaminu.

      

     Etap II – realizacja

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 09.02.2012 r. w sali technologicznej nr 2.

     Konkurs polega na przygotowaniu przez każdy zespół potraw z ciasta naleśnikowego jako składnika głównego.

      

      

      

     1. Sprzęt i surowce:
      1. sprzęt typu: garnki, drobny sprzęt kuchenny znajduje się w wyposażeniu pracowni
      2. jeżeli uczestnikowi potrzebny jest szczególny sprzęt musi zapewnić sobie we własnym zakresie
      3. porcelana do  ekspozycji dań znajduje się w pracowni
      4. uczestnik może serwować potrawy na własnej zastawie stołowej
      5. surowce do przygotowania potraw uczestnik zabezpiecza sobie sam!

      

     1. Nie należy stosować:
      1. sztucznych dodatków – dekoracji
      2. przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków
      3. gotowych produktów

      

     1. Uczestnicy powinni posiadać kompletny strój ochronny i wyprawkę.

      

     1. Kryteria oceny i ilość punktów (załącznik 1)
      • organizacja pracy (0-4 pkt)
      • higiena pracy (0-6 pkt)
      • odpowiednie i właściwe przygotowanie surowców (0-5 pkt)
      • wygląd potrawy, dekoracja, prezentacja (0-5 pkt)
      • smak (0-10 pkt)

     Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30 pkt.

      

     1. Lista zwycięzców zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

      

     1. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.

     Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

      

     1. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej ilości punktów, o zajęciu miejsca wyższego będzie decydował smak potrawy.

      

     § 3. Postanowienia końcowe

      

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu np. terminu realizacji konkursu.

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej