• Szkolny konkurs gastronomiczny 2015

    • REGULAMIN

     SZKOLNEGO KONKURSU GASTRONOMICZNEGO

     „Potrawy z wykorzystaniem masy mielonej”

     § 1. Postanowienia ogólne

      

     1. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. E. Giercza w Górze Kalwarii przy ul. Dominikańskiej 9 E.

     2. Celem konkursu jest promowanie młodych adeptów sztuki kulinarnej, doskonalenie umiejętności zawodowych, wymiana doświadczeń oraz rozwijanie własnej kreatywności.

     3. Nad prawidłowością przeprowadzenia konkursu czuwa 3 osobowa komisja konkursowa w składzie:

      • przewodnicząca – Marta Moczydłowska

      • członkowie – Monika Ziółkowska, Elżbieta Pilacka

     4. Czas trwania konkursu: 4 godziny lekcyjne.

     5. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Zespołu Szkół Zawodowych.

     Regulamin dostępny jest u Organizatora ( p. Marta Moczydłowska). Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem oraz jego akceptacji w formie pisemnej.

      

     § 2. Zasady konkursu

     1. Przedmiotem konkursu „Potrawy z wykorzystaniem masy mielonej” jest przygotowanie potrawy z wykorzystaniem masy mielonej jako składnika głównego w tym:

     • do przygotowania masy mielonej mogą być wykorzystane wszystkie surowce (mięso, drób, ryby, warzywa, podroby, owoce itp.)
     • masę mieloną należy przygotować w trakcie trwania konkursu
     • nie należy stosować gotowych dodatkówKonkurs składa się z II etapów:

      

     Etap I – kwalifikacje (przyjmowanie zgłoszeń)

     Etap ten polega na zgłaszaniu dwuosobowych zespołów w dniach 18 – 20.02.2015 r. do p. Marty Moczydłowskiej. W konkursie weźmie udział tylko 7 zespołów z całej szkoły (decyduje kolejność zgłoszeń). W konkursie nie mogą wziąć udziału osoby, które nie zaakceptują Regulaminu.

     W przypadku większej liczby chętnych komisja dokona wstępnej selekcji na podstawie przedstawionych przez zespoły do dnia 23.02.2015 r. propozycji potraw i ich atrakcyjności. Lista zakwalifikowanych zespołów zostanie wywieszona w dniu 24.02.2015 r.

     Etap II – realizacja

     Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 27.02.2015 r. w sali technologicznej nr 2 w godzinach 10.00 – 13.00.

     Konkurs polega na przygotowaniu przez każdy zespół potraw z wykorzystaniem masy mielonej, jako składnika głównego. Zespoły przygotowują minimum po 2 porcje każdej potrawy.

     2. Sprzęt i surowce:

     • sprzęt typu: garnki, drobny sprzęt kuchenny znajduje się na wyposażeniu pracowni
     • jeżeli uczestnikowi potrzebny jest szczególny sprzęt musi zapewnić sobie we własnym zakresie
     • porcelana do ekspozycji dań znajduje się w pracowni
     • uczestnik może serwować potrawy na własnej zastawie stołowej
     • surowce do przygotowania potraw uczestnik zabezpiecza sobie sam!

      

     3. Nie należy stosować:

     • sztucznych dodatków – dekoracji
     • przygotowanych wcześniej dekoracji i dodatków
     • gotowych produktów

     4. Uczestnicy powinni posiadać kompletny strój ochronny i wyprawkę.

     5. Kryteria oceny i ilość punktów (załącznik 1)

     • organizacja pracy (0-4 pkt)

     • higiena pracy (0-6 pkt)

     • odpowiednie i właściwe przygotowanie surowców (0-5 pkt)

     • wygląd potrawy, dekoracja, prezentacja (0-5 pkt)

     • smak (0-10 pkt)

      Maksymalna ilość punktów do zdobycia: 30 pkt.

       

     6. Lista zwycięzców zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń.

     7. Za zajęcie I, II i III miejsca uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałe zespoły otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

     8. W przypadku uzyskania przez dwa zespoły tej samej ilości punktów, o zajęciu miejsca wyższego będzie decydował smak potrawy.

      

     § 3. Postanowienia końcowe

      

     1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu np. terminu realizacji konkursu.

       

       

       

                                                                  

       

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej