• Zasady rekrutacji

    • Rekrutacja uczestników do projektu „PRAKTYKI ZAGRANICZNE SZANSĄ NA ROZWÓJ”,

     nr 2019-1-PL01-KA102-061822

      

      

     W dniu 11.01.2021r. rozpoczynamy II etap procesu rekrutacji uczestników do udziału w projekcie „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój”, nr 2019-1-PL01-KA102-061822, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach uczestnicy pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem SAGEM Training Services Ltd.

     Proces rekrutacji obejmie działania mające na celu wyłonienie uczniów zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik hotelarstwa, którzy wyjadą do Grecji w dniach 11 – 24 kwietnia 2021r.

     Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

     • przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
     • złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 01 lutego 2021r. poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie szkoły. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być podpisany przez rodzica. Proszę o wypełnianie pól drukowanymi literami, czytelnie.

     Kwalifikacja do Projektu uwzględni zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy poglądy, uwzględniając także mechanizm wyrównywania szans.

      

     Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji znajdującym w zakładce Erasmus+ "Regulamin rekrutacji". Terminy zamieszczone w Regulaminie uległy zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej