• Rada Rodziców

    • Przy szkole działa Rada Rodziców jako samorządne przedstawicielstwo rodziców wszystkich uczniów Zespołu.

     Rada Rodziców:

     • uchwala regulamin swojej działalności

     • wybiera swoich przedstawicieli do kontaktów z Dyrekcją i innymi organami Zespołu
     • współuczestniczy w sprawach szkoły zgodnie z ustawą, rozporządzeniami oraz statutem

     Władze Rady Rodziców to: przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz sekretarz.

     Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać przelewem na następujące konto:

     • nazwa odbiorcy: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Zawodowych im. ppor. E. Gierczak w Górze Kalwarii
     • numer rachunku odbiorcy: 18 8003 0003 2001 0000 0228 0001
     • nazwa zleceniodawcy: imię, nazwisko oraz adres 
     • tytułem: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej