• Opis zawodów

    • technik żywienia i usług gastronomicznych – symbol cyfrowy: 343404   

      Technik żywienia i usług gastronomicznych może być zatrudniony w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego oraz instytucjach zajmujących się obrotem żywności, a także w restauracjach, hotelach, barach, domach wczasowych. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych dotyczących np. przygotowywania potraw i napojów, jak również organizowania przyjęć i imprez okolicznościowych.

     Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym:  biologia

     Przedmioty punktowane w rekrutacji:  język polski, matematyka, biologia, język obcy

     Absolwent Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

     I.  HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań:

     1. oceny jakości surowca
     2. przechowywania żywności
     3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
     4. obsługi sprzętu gastronomicznego
     5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
     6. wydawania dań

     II.  HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych:

     1. oceniania jakości żywienia
     2. planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
     3. organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
     4. wykonywania usług gastronomicznych
     5. ekspedycji potraw i napojów

     technik hotelarstwa – symbol cyfrowy: 422402

     Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe,  typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Współpracuje z innymi instytucjami oferującymi usługi hotelarskie oraz zbiera opinie o preferencjach klientów, analizuje oferty konkurencji i na bieżąco obserwuje rynek hotelarski. Ponadto technik hotelarstwa może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

     Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski

     Przedmioty punktowane w rekrutacji:  język polski, matematyka, język obcy, geografia

     Absolwent Technikum w zawodzie technik hotelarstwa będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

     I.  HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie:

     1. utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim;
     2. przygotowywania i podawania śniadań;
     3. organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

     II.  HGT.06. Realizacja usług w recepcji:

     1. rezerwacji usług hotelarskich;
     2. obsługi gości w recepcji

     kucharz – symbol cyfrowy: 512001

     Kucharz może być zatrudniony w zakładach żywienia otwartego i zamkniętego lub instytucjach zajmujących się obrotem żywności. Ponadto może prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych, a także zdobywać dodatkowe kwalifikacje po zdaniu odpowiedniego egzaminu w Branżowej Szkole II stopnia uzyskując dyplom technika żywienia i usług gastronomicznych.

     Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie kucharz będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

     I. HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań:

     1. oceny jakości surowca
     2. przechowywania żywności
     3. obróbki produktów i przygotowania stanowiska pracy
     4. obsługi sprzętu gastronomicznego
     5. przygotowania dań zimnych, gorących i podstawowych deserów
     6. wydawanie dań

     Przedmioty punktowane w rekrutacji:  język polski, matematyka, biologia, język obcy


     cukiernik – symbol cyfrowy: 751201

     Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane ze sporządzaniem półproduktów i wyrobów cukierniczych oraz ich dekorowaniem, jest przygotowany do bezpiecznego użytkowania maszyn i urządzeń w toku produkcji oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki magazynowej surowców, półproduktów cukierniczych i wyrobów gotowych.  W zawodzie cukiernik szczególnie ważna jest precyzyjność i sprawność sensomotoryczna (zmysł smaku, wrażliwość węchowa i czucie dotykowe), które są niezbędne przy ocenie organoleptycznej produkowanych wyrobów.

     Miejscem pracy absolwenta w zawodzie cukiernik są zarówno zakłady przemysłowe, jak i rzemieślnicze wytwarzające wyroby cukiernicze, tj. ciasta, pieczywo cukiernicze, wyroby okolicznościowe, regionalne, specjalne, np. dietetyczne. Cukiernik może zajmować się sporządzaniem ciast i monoporcji w działach cukierniczych restauracji, punktów gastronomicznych i obiektów hotelarskich. Zdobyta w toku nauki wiedza i umiejętności zapewnia też pracę cukiernikowi przy obsłudze specjalistycznych linii produkcyjnych w przemysłowej produkcji m.in. wyrobów czekoladowych i lodów. 

     Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom zawodowy technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

     Absolwent Szkoły Branżowej I stopnia w zawodzie cukiernik będzie przygotowany do wykonywania  zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji:

     I. SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych:

     1. stosowanie maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
     2. magazynowanie surowców i wyrobów cukierniczych
     3. sporządzanie półproduktów i wyrobów cukierniczych
     4. wykonywanie dekoracji wyrobów cukierniczych

     Przedmioty punktowane w rekrutacji:  język polski, matematyka, biologia, język obcy

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej