• Koło Artystyczne

    • Teatr potrafi doskonale wychowywać, pełni funkcję terapeutyczną, jest jednym ze sposobów czytania tekstu literackiego.W naszej szkole działa kółko artystyczne. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do działań parateatralnych, akademii i okolicznościowych apeli."

     Zajęcia są prowadzone przez p.Katarzynę Kociszewską-Pandit. W spotkaniach biorą udział uczniowie różnych klas, co sprzyja integracji środowiska szkolnego. Każdy ma wyznaczone swoje miejsce i rolę, zgodne z jego zainteresowaniami i uzdolnieniami.

     Do najważniejszych celów działalności kółka artystycznego należą:

     • przybliżanie młodzieży wartości tkwiącej w literaturze
     • uczenie odpowiedzialności, rzetelności,dyscypliny pracy
     • wyrabianie cierpliwości, zaufania we własne siły
     • kształtowanie aktywnych, twórczych postaw
     • wskazywanie na wartość pracy zespołowej
     • umożliwianie artystycznej samorealizacji

     Wszystkich chętnych do współpracy serdecznie zapraszamy!
      

    • Wolontariat

    • "Człowiek jest wielki nie przez to, co ma ; nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym się dzieli z innymi. Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje, ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy się udziela." 

     Jan Paweł II

     Celem wolontariatu jest:

     • propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym

     • rozwijanie empatii, zrozumienia i wrażliwości

     • inspirowanie do aktywnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego

     • stwarzanie możliwości do nabywania nowych doświadczeń życiowych i zawodowych

     • rozwijanie zainteresowań

     • rozwijanie pozytywnej samooceny

     • zaprezentowanie swoich możliwości i umiejętności społecznych

     • nabywanie umiejętnośdi pracy w zespole

     • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły

     • współpraca z organizacjami lokalnymi i fundacjami na rzecz pożytku publicznego.

     Więcej patrz "Wolontariat"

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
   • zszgk@o2.pl
   • sekretariat: 22 / 727-35-27, Fax. 22 / 727-33-44 pokój nauczycielski: 22 / 717 44 04 pedagog: 22 / 717 44 13 psycholog: 22 / 717 44 14 warsztaty kierownik : 22 / 717 44 09 informacja dla konsumentów: 22 / 717 44 10
   • ul.Dominikańska 9E 05 - 530 Góra Kalwaria
   • Do siedziby szkoły można dojechać liniami autobusowymi 742, L13, L25, L30 lub PKS Piaseczno, PKS Grójec . Długość drogi z przystanku autobusowego (do wejścia głównego budynku) wynosi ok. 500 metrów
 • Biuletyn informacji publicznej