• 10 pajacyków za 1 zł na WOŚP
     • 10 pajacyków za 1 zł na WOŚP

     • Uwaga uczniowie!

      Zapraszamy do udziału w tegorocznej akcji wspierającej Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy "10 pajacyków za 1 zł na WOŚP". Każdy z Was może wesprzeć organizację bez wydawania pieniędzy! Wystarczy się trochę poruszać, a w zamian za to - nauczyciele i dwie organizacje z Góry Kalwarii: Fundacja Edukacja Sportowa oraz Strefa Aktywności, wpłacą fundusze na WOŚP. Więcej szczegółów otrzymacie od naszych nauczycieli wychowania fizycznego. Zapoznajcie się z zasadami akcji w załączonym pliku (przedź do pliku)

    • Uwaga uczniowie!
     • Uwaga uczniowie!

     • W dniu 11.01.2021 r. rozpoczynamy II etap procesu rekrutacji uczestników do udziału w projekcie „Praktyki zagraniczne szansą na rozwój”, nr 2019-1-PL01-KA102-061822, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. W jego ramach uczestnicy pod opieką nauczycieli, zrealizują program zagranicznych mobilności zawodowych obejmujących wdrożenie programów praktyk dla wybranych kierunków oraz programu kulturowego, we współpracy z greckim partnerem SAGEM Training Services Ltd.

      Proces rekrutacji obejmie działania mające na celu wyłonienie uczniów zawodów technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz oraz technik hotelarstwa, którzy wyjadą do Grecji w dniach 11 – 24 kwietnia 2021r.

      Podstawą kwalifikowania osób do udziału i wsparcia w ramach projektu będzie spełnienie następujących warunków:

      • przynależności do grupy określonej grupy docelowej, opisanej w § 2 Regulaminu rekrutacji;
      • złożenie w sekretariacie szkoły do dnia 01 lutego 2021r. poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego dostępnego na stronie szkoły. W przypadku osób niepełnoletnich formularz musi być podpisany przez rodzica. Proszę o wypełnianie pól drukowanymi literami, czytelnie.

      Kwalifikacja do Projektu uwzględni zasady równych szans i niedyskryminacji, w tym ze względu na płeć, pochodzenie, wyznanie czy poglądy, uwzględniając także mechanizm wyrównywania szans.

       

      Więcej szczegółów na temat procesu rekrutacji można znaleźć w regulaminie rekrutacji znajdującym w zakładce Erasmus+ "Regulamin rekrutacji". Terminy zamieszczone w Regulaminie uległy zmianie ze względu na sytuację pandemiczną.